Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Broarbejde på Frederiksborgvej

08-06-2015

Orientering om broarbejde på Frederiksborgvej over Renden og

Trafiksikkerhedsprojektet på samme vej fra Teknik - og Miljøforvaltningen.

 

Det er 2 selvstændige projekter som skal afvikles på Frederiksborgvej det ene er ”Trafiksikkerhedsprojektet” og den andet er ”Renovering af bro VB132 Frederiksborgvej over Søborghus Rende”, der er ikke sammenhæng mellem de 2 projekter.

 

Om Trafiksikkerhedsprojektet.

 Det har været planen at trafiksikkerhedsprojektet skulle blive udført i foråret 2015, men da anlægsomkostningerne blev højere end forventet, er vi ved at finde en ny løsning og kender derfor ikke tidsplanen på nuværende tidspunkt, men du er meget velkommen til at henvende dig igen.

 

Om Renovering af bro VB132

Den 29. juni går Teknik- og miljøforvaltningen i gang med at renovere broen. Broen fører Frederiksborgvej over Søborghus Rende ved Dunhammervej, Engblommevej, Rødkløvervej og børnehaven Englegården. Broen er fra 1920’erne og trænger derfor til renovering. Renoveringen omfatter bl.a. nyt rækværk, ny belægning, ny belægning på overkørsel til børnehaven og ny belysning på stien under broen.

 

Hvad betyder renoveringen for trafikken?

Broen er trafikeret. Teknik- og miljøforvaltningen har gjort alt for at tilrettelægge renoveringsarbejdet, så det giver færrest mulige gener for trafikken. Det betyder der vil være begrænset plads til alle trafikkanter over broen og stien under broen vil være spærret i kortere perioder, vil blive skiltet lokalt. Der vil i byggeperioden ikke være P-areal på broen, P-arealet reetableres efter endt renovering.

 

Selve anlægsarbejdet er delt i 3 hovedetaper.

 

Frem til 29. juni 2015 forberedende arbejder så som ændring af lysmaster til gadebelysning, ledningsomlægning samt indmåling af nuværende situation. Det er planlagt, således at disse arbejder skal give minimale gener for både trafikken og naboer.

 

Etape 1:         29. juni 2015 – 18. september 2015

Renovering af bro på vestlige del. Det medfører at trafikken skal køre på den østlige del. Midlertidig signalanlæg med trykfunktion for cyklister og gående kan passerer vejen sikkert.  Cykelstien overledes til dobbeltrettet cykelsti mellem fortov og 2 smalle kørebaner. Engblommevej, Dunhammervej og Rødkløvervej spærres ved Frederiksborgvej, omkørsel etableres. Trappen til stien under broen vil være spærret.

  

Etape 2:         18. September 2015 – 12. december 2015

Renovering af bro på østlige del. Det medfører at trafikken skal køre på den vestlige del. Midlertidig signalanlæg med trykfunktion for cyklister og gående kan passerer vejen sikkert.  Cykelstien overledes til dobbeltrettet cykelsti mellem fortov og 2 smalle kørebaner. Engblommevej, Dunhammervej og Rødkløvervej spærres ved Frederiksborgvej, omkørsel etableres. Trappen til stien under broen vil være spærret.

  

Etape 3:         12. December 2015 – 15. januar 2016

   Reetablering af fortov og cykelsti.

   

Der vil i forbindelse med opstart af projektet blive udsendt information til berørte husejere. Se orienteringen herAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.