Vejlaug

 

En stor del af vore medlemmer er medlem af et vejlaug enten kollektivt eller medlem af en frivillig forening.

 

Vi giver her en oversigt over disse vejlaug i vort område.

 

Informationer om de enkelte vejlaug kan ses på OVERSIGT  kortet.

 

Herudover har vi et DEBATFORUM for vejlaug som er internt

 

Bemærk vi vil ikke primært deltage i dette forum. Hvis man ønsker Emdrup Grundejerforenings involvering skriv en mail til os via vor e-mail:  emgf@emgf.dk

 

Anmodning om adgangskoder til Debatforum fås også ved at skrive til: emgf@emgf.dk

 

(Bestyrelsen forbeholder sig ret til at slette ethvert indlæg uden nogen form for varsel.

Bestyrelsen er ikke forpligtet til en besvarelse af et indlæg.)
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.