Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

HOFOR og Klima tilpasningsprojekt

15-09-2015

Det er nu sidste udkald, hvis grundejerforeninger og vejlaug ønsker at opnå 100% til skybrudssikring af private fællesveje.
 

København skal rustes til fremtidens klima. De seneste års skybrudshændelser har vist, at ændringerne i det globale klima vil få betydning for det danske vejr. Især København har været hårdt ramt af skybrud.

Københavns kommune er klar over udfordringen med regnvand, og er derfor i samarbejde med HOFOR begyndt klimatilpasningen af de kommunale arealer. Hvis byen skal klimatilpasses optimalt, må også de private veje medtænkes i den samlede løsning. Næste skridt er derfor at sikre klimatilpasning af de private fællesveje.
 

Københavns Kommune og HOFOR har i kampagnen ’Skab plads til regnvand’ udsendt breve til formændene for grundejerforeninger og vejlaug og afholdt informationsmøde d. 27. august i år. Formålet med kampagnen har bl.a. været at gøre opmærksom på, at private fællesveje kan søge om 100% medfinansiering til etablering af et privat klimatilpasningsprojekt. Medfinansiering af et privat klimatilpasningsprojekt betyder, at grundejerforeninger og vejlaug vil stå som projektejer med ansvar for anlæg, drift og vedligehold. HOFOR vil på den anden side løbende dække alle de udgifter til anlæg, drift og vedligehold knyttet til den regnvandshåndtering, som projektet lægger op til.


100% medfinansiering er gældende indtil 31. december 2015. Herefter vil det være muligt at opnå 75% medfinansiering. Hvad angår medfinansiering kan I besøge hjemmesiden www.klimavej.dk. Her finder I en anderledes  finansieringsmåde end den i vejledningen ’Skab plads til regnvand’ omtalte finansieringmåde.

 

I kan finde mere information og vejledningen ’Skab plads til regnvand’ samt læse om ansøgningsprocessen og finde ansøgningsskema på HOFORs hjemmeside www.hofor.dk/skabpladstilregnvand. Her kan I også læse om det omtalte møde d. 27. august.’

 

BestyrelsenAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.