Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Dagsorden Generalforsamling

22-02-2016

Emdrup Grundejerforening

www.emgf.dk

 

Grundejerforeningen afholder

ordinær generalforsamling

torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00

i festsalen i Håndværkerhaven 49.

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

     3.    Aflæggelse af regnskab for 2015

4.    Fastlæggelse af kontingent

       foreslås uændret til 65 kr. for medlemmer og 60 kr. for kollektive medl.

5.    Valg af kasserer. Mogens Frederiksen er villig til genvalg

6.    Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

       Henrik Fischer og Jens Steenstrup er villige til genvalg.

7.    Valg af to suppleanter.

       Hanne Nording og Ioana Mogensen er villige til genvalg

8.    Valg af revisor. Vagn Aagaard Knudsen er villig til genvalg

9.    Valg af revisorsuppleant. Alex Heick er villig til genvalg

10.   Indkomne forslag

11.   Eventuelt

 

Forslag der  ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal efter

foreningens vedtægter §4, stk. 5, være indgivet skriftligt til formanden

senest 8 dage før generalforsamlingen

for at kunne komme under behandling og beslutning.

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Lennart Frandsen

 

 

 

 

                                                                                                        Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.