Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Gadebelysning overdrages

26-03-2016

 

Gadebelysning på 117 arealer overdrages til grundejerne

 

Københavns Kommune har i mange år stået for gadebelysningen på en række veje, stier og pladser, selv om arealerne er ejet af private grundejere. Det bliver der ændret på fra 2017, fordi det ikke er en kommunal opgave at stå for belysning på private grunde, med mindre der er et særligt offentligt behov for gadebelysning.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået alle de private arealer, hvor kommunen i dag står for gadebelysningen. Det drejer sig om 271 arealer såsom gangstier og lokale stier, der ligger på grunde ejet af f.eks. boligforeninger eller virksomheder. 

 

Over halvdelen af stederne vurderer forvaltningen, at der er et offentligt behov for gadebelysning, og her vil kommunen fortsat stå for opgaven. Men gadebelysningen på 117 af de private arealer vil blive overleveret til de private grundejere. 

 

Kommunen vil fortsat stå for gadebelysningen på alle de private fællesveje og på private arealer, hvor der er et særligt offentligt behov for at opretholde belysningen. Det gælder:

§  Private fællesveje og private veje, som indgår i det almindelige vejnet, selv om matriklen er privat – fx Ørestad Boulevard ved Fields og Jægersborggade på Nørrebro.

§  Stisystemer eller veje, som forbinder offentlige arealer og derfor bliver hyppigt benyttet af offentlig trafik – fx stien mellem Frederikssundsvej og Degnemosen ved Bellahøj.

§  Havnearealer, hvor der er offentlig adgang – fx Kalvebod Brygge.

§  Veje, som endnu ikke er udlagt på egne matrikler – fx i Nordhavn.

§  Arealer, hvor der vurderes at være særlige sociale hensyn – fx Tingbjerg.

 

Forvaltningen har foretaget en faglig vurdering af hvert enkelt sted. De berørte grundejere vil modtage et brev i løbet af første halvår 2016, hvor de bliver bedt om at tage stilling til, om de ønsker at overtage den eksisterende belysning, eller om forvaltningen skal tage den ned. 

 

 

Overleveringen vil først starte i 2017 et år efter, at grundejerne er blevet varslet, så de får god tid til Aat forberede, hvordan de vil håndtere gadebelysningen, når de får den overdraget. Grundejerne vil blive guidet igennem de praktiske omstændigheder i forbindelse med overdragelsen. Man kan læse mere om overdragelsen på: www.kk.dk/gadebelysningAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.