Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Utryghed på Bispebjerg

10-10-2016

Orientering om utryghedsskabende hændelser i Bispebjerg

Kære beboere i Bispebjerg

Der har i den seneste tid været flere problemer med unge, der skaber uro og utryghed omkring Frederiksborgvej og Smedetoften. Senest har der i weekenden været to alvorlige skudepisoder i Bispebjerg. Alle myndigheder tager situationen meget alvorligt og samarbejder tæt for at forbedre situationen.

Med dette brev vil Københavns Politi og Københavns Kommune orientere jer, der bor i området om, hvad der er sket og hvad der konkret gøres.

Hvad er der sket?

En molotovcocktail-lignende genstand blev d. 20. september kastet mod AKB’s ejendomskontor på Tuborgvej 249. Ingen personer kom til skade.

Lørdag aften d. 1. oktober blev der skudt mod en 22-årig mand ved Magistervej/Ridefogedvej tæt på Tagensbo skole. Vedkommende er uden for livsfare.

Søndag eftermiddag er to personer blevet beskudt ved Emdrupvej 114. Et af ofrene var en forbipasserende 49-årig mand. Han er uden for livsfare. Det andet offer var en yngre mand på 21 år, der er i kritisk tilstand.

Tirsdag aften er der et knivstikkeri på Frederikssundsvej ud for nr. 128. Forurettede er i stabil tilstand.

Der er efter sommerferien iagttaget en øget og mere synlig aktivitet omkring hashsalg ved Smedetoften

 

Hvad gør Københavns Politi, SSP og Københavns Kommune?

Københavns Politi er i gang med at efterforske de to skudepisoder og knivstikkeri

Københavns Politi har indført visitationzone i området, gældende fra onsdag den 5. oktober 2016, kl. 12.00 til onsdag den 12. oktober 2016 kl. 12.00. Formålet med indførelsen af visitationszonen er, at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben.

Politiet kan i perioden foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et geografisk område, der i grove træk strækker sig over området fra Fuglebakken Station til Emdrup og Utterslev Mose til Emdrup Station samt Bispebjerg Station og Nørrebro Station

 

Københavns Politi har siden sommerferien øget deres indsats i Bispebjerg med bl.a. flere betjente på gaden

Københavns Politi har lavet en intensiv indsats overfor hashsalget i området. Det øgede hashsalg omkring Smedetoften har ikke forbindelse til lukningen af hashboderne på Christiania, da problemet har eksisteret før lukningen.

Der er flere gadeplansmedarbejdere på gaden, fx Københavnerteamet, som går i dialog med de unge i området for at undgå yderligere uro. I weekenden d. 1-2.oktober blev der arrangeret en fodboldturnering væk fra området med mange deltagende unge.

SSP har ekstra fokus på unge i området og gennemfører bl.a. hjemmebesøg hos enkelte familier

Der afholdes løbende møder på ledelsesniveau på tværs af myndigheder, hvor situationen omkring ungegrupperingerne og konkrete handlemuligheder drøftes.

 

Der vil blive afholdt et informationsmøde om situation d. 1. november kl. 19.00-21.00. Mere information herom følger.

Med venlig hilsen

Jakob Vilner, Vicepolitiinspektør, Lokalpolitiafdelingen, Københavns Politi

Tommy Laursen, sekreatariatschef SSP København

Ingeborg Degn, chef for Sikker By, Københavns Kommune Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.