Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Naturpleje i Utterslev Mose

03-12-2016

Københavns Kommune udfører pleje af ø i Utterslev Mose Går man en tur rundt om Utterslev Mose, så vil man i disse dage kunne spotte aktivitet på en af øerne syd for Grønnemose Allé. Her er Københavns Kommune nemlig fuld i gang med at bekæmpe uønsket opvækst og forbedre forholdende for øens fugle. Mere præcist er København i gang med at bortgrave en ca. 1 meter høj vold langs øens ene side, da volden indtil nu har udgjort en hindring for bl.a. ællinger i området. Volden har samtidig været bosted for den invasive planteart gyldenris, der nu fjernes sammen med volden, da plantearten truer med at sprede sig på resten af øen. At København nu gør en ekstra indsats for at beskytte og forstærke biodiversiteten omkring Utterslev Mose glæder teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
”Utterslev Mose er et unikt sted i byen, hvor københavnerne kan gå eller løbe en tur omringet af en grøn og frodig natur, og hvor skoleklasser kan blive klogere på naturen ved at gå på opdagelse blandt mosens varierede insekt -, fugle- og planteliv. At vi nu sikrer og styrker den altafgørende biodiversitet i dette område er mere end glædeligt” siger Morten Kabell (EL).
Øen syd for Grønnemose Allé skal fortsat bestå af et større område med tæt bevoksning af rør og siv, også kaldt rørskov, da det er et fortrukne sted at bygge rede for en væsentlig del af mosens vandfugle. Københavns arbejde udføres i november og december.
FAKTA
Hvordan er volden opstået
- Jordvolden er dannet af slam fra kanalen, som vender mod Grønnemose Allé og mosens stisystem. Slammet blev lagt på øens bred under en tidligere oprensning af kanalen. Slammet har et næringsindhold, som har gjort det muligt for andre end rørskovens naturlige planter at spire og udvikle sig. Den alt domminerende naturlige plante i rørskov er tagrør. Den kender vi især, når den andre end i Utterslev Mose bliver høstet og bundtet og bruges som ”stråene” i stråtage.
Hvad sker der med den bortgravede jordvold
- Den bortgravede jord lægges ikke i Utterslev Mose, men køres til et sikkert deponi. Mens arbejdet foregår, kan der forekomme lidt gener i form af støj fra arbejdskøretøjer i tidsrummet kl. 06-18 (lørdag 08-15) og fra midlertidige afspærringer af stier.


Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.