Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Broarbejde lukker Lersø Parkallé

04-02-2017

Vi har klippet nedenstående fra Østerbro Avis. 

Lersø Parkallé lukker for biltrafik i syv måneder, og det kommer til at betyde omveje for bilisterne og længere til bussen for passagerne

Af Jesper Berg

jbe@minby.dk

Vejarbejde: 4. januar kunne Østerbro Avis på grundlag af en pressemeddelelse fortælle, at Københavns Kommune i løbet af 2017 vil gå i gang med at renovere broen over Lersø Parkallé ved Rovsingsgade. Det viser sig nu, at renoveringen begynder 1. marts, og at kommunens planer får den konsekvens, at Lersø Parkallé bliver fuldstændig lukket for bilkørsel i begge retninger i syv måneder.

Hundreder er ramt

Og lukningen af den eneste adgangsvej til det øvrige Østerbro for beboerne i Emdrup Øst, Ryparken og Rymarksvænge harmer Steen Jeppson fra Emdrup Banke:

»Folk her i området er tvunget til at køre mere end to kilometer længere, hvis de skal ind til byen, fordi de skal omkring Tagens-vej. Lokalgaden ved Lyngbyvejen åbner nemlig ikke før til årsskiftet 2017/18,« siger den 75-årige pensionist, som dagligt tager turen fra Emdrup Banke for at hente sit barnebarn på Østerbro og køre det videre til skole i Indre By.

»Men det er jo ikke kun mig. Vi er mange hundreder, som bliver ramt. Ikke bare almindelige borgere, men også trafikken til og fra de mange institutioner og virksomheder, der ligger herude, giver trafik, som ikke er regnet med ind i kommunens beregninger,« siger han og henviser til et notat, som kommunen har fået lavet for at belyse konsekvenserne af vejlukningen.

»Notatet siger intet om omkostningerne ved de to kilometers omvej, men har kun taget stilling til Lyngbyvejens belastning. Og de tal er i bedste fald pæne gæt,« mener Steen Jepp-son, som, da han kører ruten hver dag, vurderer, at der reelt er meget mere trafik på Lersø Parkallé, end notatet arbejder med.

Tidligere én vejbane åben

»Og der er udelukkende taget højde for trafikken, der kommer fra Tuborgvej. Hvad med den trafik, som lokalområdet genererer? Og hvad med dem, som skal lave den sportshal, der om lidt skal bygges ved Lundehusskolen? De skal vel også frem og tilbage,« spørger pensionisten, som erindrer, at kommunen tre gange på halvandet år har været i stand til at arbejde ved broen, mens der har været en enkelt vejbane åben.

»Det gav naturligvis længere ventetid, men det er da bedre end at skulle køre en omvej på flere kilometer. Det må da give en markant både personlig og samfundsmæssig belastning regnet ud i kroner og tid. Men det nævner notatet heller ikke noget om,« mener Steen Jeppson.

Langt for buspassagerne

Ud over at bilisterne bliver tvunget ud på en større omvej, kommer broarbejdet også til betyde markante ændringer for buspassagerene. Linje 42 bliver nemlig omlagt, og det betyder, at mange rejsende fremover skal bevæge sig op til et par kilometer for at komme til et nyt stoppested på Emdrupvej.

»Det er urimeligt, at de mange ældre, som bruger bussen, får meget længere til bussen på dårligt belyste og øde gader,« mener Steen Jeppson.

Kommune: En stor kabale

Kommunalt svar: Østerbro Avis har kontaktet Københavns Kommune for via mail at få svar på nogle af de spørgsmål, som Steen Jeppson stiller.

Carsten Borregaard Winther, som er centerchef for Center for Udførelse af Anlæg, har svaret:

»Hvorfor er det så vigtigt, at broen repareres nu og ikke, når den sydgående lokalgade langs Lyngbyvejen åbnes?«

»Broen over Lersø Parkallé er meget nedslidt, og den forestående renovering har stået højt på listen i noget tid. Det er altid en stor kabale, når vi skal koordinere renoveringer og anlægsarbejder på tværs af byen, og da vi har en række fremtidige anlægsarbejder omkring Tuborgvej i 2018, der er koordineret ift. renoveringen af broen, er det nødvendigt, at vi går i gang nu. Rent økonomisk er det også vigtigt, at vi sætter ind, for jo dårligere broens tilstand bliver, jo dyrere bliver genopretningen«.

Opgavens karakter

»Hvorfor kan man ikke åbne lokalgaden, når Lersø Parkallé nu lukkes?«

»Lokalgaden langs Lyngbyvej er lukket som en del af de trafikale justeringer, der er nødvendige i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej. Lukningen fortsætter frem til indvielsen af vejen i slutningen af 2017«.

»Hvorfor kan man ikke holde ét spor åbent, når man tidligere har gjort det?«

»Det er anlægsopgavens karakter, der afgør, om det er muligt at holde et spor åbent, mens arbejdet står på. Det kan eksempelvis godt lade sig gøre, hvis man skal lave mere simpelt ledningsarbejde, som det var tilfældet sidste gang, men renoveringen af broen over Lersø Parkallé er et meget omfattende og pladskrævende anlægsarbejde, der skal foregå på to smalle vejbaner, hvor der også er begrænset plads på grund af søjler og støttemure, så for at kunne garantere medarbejdernes sikkerhed, er der brug for at lukke vejen helt. Jeg har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende at skulle køre alternative ruter, men ved at lukke vejen kan vi samtidig forkorte anlægsperioden fra 12 måneder til 7 måneder. Hvis vi skulle holde et spor åbent, ville det ske med en signalregulering med et kørespor ved arbejdsstedet, og her viser de trafikundersøgelser, vi har fået lavet forud for planlægningen, at det ville medføre betydelige forsinkelser. Erfaringsmæssigt ville det betyde, at trafikanterne alligevel ville ende med at vælge alternative veje.

Færrest muligt gener

Det er klart, at vi overvejer det grundigt, inden vi vælger at lukke en vigtig færdselsåre som Lersø Parkallé. Derfor er der også blevet lavet en trafiktælling af den gennemkørende biltrafik, så vi kunne se, hvad konsekvenserne af en lukning ville være. Den viser, at der er cirka 900 gennemkørende biler på Lersø Parkallé under spidsbelastningen i morgentimere og cirka 600 biler om eftermiddagen, der skal benytte alternative ruter ved lukning af Lersø Parkallé. Det er naturligvis generende for de bilister, som bliver ramt, men vi har planlagt arbejdet, så det samlet set giver færrest muligt gener for københavnerne«. jbeAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.