Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

100.000 træer og Ikoniske træer

04-02-2017

Kortlægning af ikoniske træer

Træpolitikken indeholder et princip om at de ’særligt værdifulde træer’ skal udpeges og bevares. Ikoniske træer er en ny kategori, som skal beskytte de værdifulde træer i København, som ikke er dækket af lovgivning (som fredninger og lokalplaner). De ikoniske træer er træer, som kommunen ønsker at synliggøre som særligt værdifulde og give en særlig beskyttelse med en politisk beslutning.

 

TMF vil kortlægge ikoniske træer i byen og vi vil give lokaludvalget mulighed for at bidrage med egne eller borgernes forslag til ikoniske træer i jeres bydel.

 

Processen og tidsplanen for udpegning af ikoniske træer

Et træ kan ende med at blive udpeget som et af kommunens ikoniske træer, hvis træet står på et kommunalt areal, og hvis den forvaltning, der ejer arealet hvor træet står, indstiller over for det gældende politiske udvalg, at træet er ikonisk. Derefter skal det politiske udvalg godkende indstillingen.

 

Der er ingen garanti for at et træ, som er forslået af en borger eller et lokaludvalg, ender med at blive udpeget som et ikonisk træ. 

For træer på private arealer vil en fremhævelse som ikonisk træ kræve en aftale med ejeren.

 

Fristen for lokaludvalgenes indmelding af borgernes forslag til byens særligt værdifulde,  ikoniske træer fastholdes til inden 1. juli 2017. På den måde vil de eksisterende træer ses med løv på, og vurdering kunne ske i mildere vejr.

 

Forslag til nye træer

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2016 en målsætning om, at der skal plantes 100.000 nye træer over en tiårig periode. Målsætningen gælder for hele byen – dvs. også for private arealer, skolegårde, parker, gader og meget mere. TMF skal hvert tredje år udarbejde en prioriteringsplan, der viser, hvor det er muligt at plante træer.

 

Lokaludvalgene har mulighed for at bidrage med egne og borgernes forslag til, hvor de ser mulighed for at plante træer i bydelen.

 

De forslag som lokaludvalgene melder ind vil TMF vurdere enkeltvis som egnede eller ej til at indgå i prioriteringsplanen. Med andre ord vil forslagene som lokaludvalgene bidrager med ikke nødvendigvis betyde, at der bliver plantet et træ.

 

Den første prioriteringsplan for plantning af ny træer, skal foreligge allerede til sommer 2017, for perioden 2018-2019.

For at gøre det muligt at indarbejde borgerønskerne til ny træer, allerede i den første prioriteringsplan for træplantning, beder vi nu Lokaludvalgene om at, fremskynde processen: Indmeldinger som kommer senest den 24. marts vil kunne indarbejdes allerede i den første planperiode 2018-19.Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.