Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Konference om Utterslev Mose

10-02-2017

PÅ VEJ MOD EN BEDRE UTTERSLEV MOSE

Konference Onsdag d. 1. marts 2017 på Energicenter Voldparken,

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj

KONFERENCE
TILMELDING
senest d. 24. februar på
utterslevmose@tmf.kk.dk
Arrangementet er gratis.
 
PROGRAM
Kl. 16.30 Registrering og fernisering af natur- og borgerprojekter fra
Utterslev Mose.
Kl. 17.00 Jaris Bigler fra Københavns Naturskole fortæller om naturen
som det gode undervisningsrum.
Kl. 17.30 Sandwich og underholdning ved Martin Keller fra ”Naturpatruljen”.
Kl. 18.00 Officiel velkomst ved teknik- og miljøborgmester Morten Kabell
Kl. 18.20 Workshops – vælg mellem seks muligheder:
• FACILITETER: Kan flere faciliteter i mosen gøre en forskel for socialt udsatte og skolebørn– og hvilke faciliteter er der ønsker om?
• SOCIAL INDSATS: Hvordan kan flere forvaltninger samarbejde på tværs om at benytte naturen aktivt i arbejdet med socialt
udsatte grupper?
• NATURBYEN: Kan vi skabe et attraktivt besøgscenter for Utterslev Mose?
• LOKALT ENGAGEMENT: Hvordan kan borgerne gøre en indsats for naturen i mosen?
• NATURNÆR DRIFT: En pæn og velfriseret park eller et vildnis – er der ønsker om en ændret drift af mosen?
• VANDKVALITETEN: Hvad skal der til for at leve op til EU-kravet om rent vand i mosen, og er det overhovedet muligt?

Kl. 19.00 Kaffe, kage og frugt.
Kl. 19.10 Gentagelse af workshops – vælg imellem ovenstående seks muligheder.
Kl. 20.00 Politikerdebat: De otte partier i Borgerrepræsentationen indbydes
til debat om fremtidens Utterslev Mose med særlig fokus på:
• Balance mellem de rekreative muligheder og naturbeskyttelsen i mosen.
• Utterslev Mose som ”behandlingsrum” for psykisk sårbare.
Kl. 21.00 Afrunding og tak for i aften.
 
Konferencen er for folk med interesse for Utterslev Mose, interesseorganisationer, embedsfolk
i København og omegnskommuner samt politikere.
Konferencen er arrangeret af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i
Samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som et led i arbejdet med en
”Helhedsplan for Utterslev Mose”, der skal præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget maj 2017.


Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.