Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Etablering af nyt 132 kV el-kabel

30-05-2018

Energinet forventer at skulle etablere et nyt 132 kV elkabel, der skal gå fra Glentegård transformerstation ( Buddingevej, 2860 Søborg) og frem til Svanemølle Koblingsstation ( Nyborggade, 2100 København Ø).

Formålet er at tilgodese det stigende elforbrug og understøtte den grønne omstilling.

 

Den endelig linjeføring er ikke fastlagt, men kablet skal placeres indenfor det område, der på vedhæftede kort er markeret med gul farve.

I området omkring Dunhammervej er der  to mulige linjeføringer, da det kan vise sig vanskeligt at placere kablet i Frederiksborgvej op til Vangedevej grundet broen ved Søborghusrenden. Energinet har derfor valgt at medtage en mulighed for at føre kablet fra Frederiksborgvej via Dunhammervej, videre langs en grussti ved Utterslev Mose op til Gladsaxevej og derfra til Vangedevej. Det skal dog understreges, at placeringen i Frederiksborgvej er den foretrukne løsning.

 

Energinet har via de berørte kommuner sendt en såkaldt VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen. På baggrund af VVM-ansøgningen skal Miljøstyrelsen vurdere, om projektet kan medføre en så væsentlig påvirkning på miljøet, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurderingsproces (VVM).  Som en del af sagsbehandlingen, gennemfører Miljøstyrelsen for øjeblikket en partshøring hos berørt kommuner, region Hovedstaden, Kroppedal Museum og berørte lodsejere.Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.