Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Servitutter Vejudlæg/Villa

23-03-2023

Servitutter   -    Vejudlæg/Villa

 

Bestyrelsen har – i februarmåned 2023baggrund af en konkret sag- rettet henvendelse til teknik- og miljøborgmester Line Barfod om de mere end et hundrede år gamle vejudlægsservitutter, der hviler på vores ejendomme i Emdrup og i det hele taget på ejendomme i hele kommune.

 

For de flestes vedkommende tjener de ikke noget fornuftigt og faktisk ikke længere lovligt formål.

 

Bestyrelsen har i første omgang foreslået, at kommunen ophører med at håndhæve servitutterne. Det har kommunen imidlertid afvist.

 

Bestyrelsen har derefter grebet til den hårde jura og påvist, at de mere end hundrede år gamle servitutter har mistet deres retskraft ved aldrig at have været benyttet efter deres indhold til at etablere  nye vejbaner.

 

I den juridiske litteratur og retspraksis betegnes dette som, at reglen er bortfaldet ved desuetudo.

 

Samtidig har bestyrelsen påvist, at kommunen i servitutterne savner hjemmel til bl.a. at sikre grønne områder og få et ensartet præg på villaområderne. Det har kommunen ellers hævdet er tilfældet. Dette skal i givet fald sikres ved villalokalplaner.

 

Dette er en sag af stor betydning for ejendommene i Emdrup- ja vel i hele Københavns Kommune.

Emnet vil blive taget op på foreningens kommende vejlaugskoordineringsmøde i maj måned 2023.

 

Læs bestyrelsens mail af 10. marts 2023 til Københavns Kommune.Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.