Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Vejudlægsservitut og ejd.vurdering

22-05-2023

Vejudlægsservitut og ejendomsvurdering

 

Det nye ejendomsvurderingssystem er ved at blive udrullet. Det skal være gældende fra 2024 - se artikel side 10 i det sidste nr. af medlemsbladet (marts 2023). Og om kort tid når det Emdrupområdet. Vurderingsmyndigheden vil da udsende de nye vurderingsforslag til de enkelte ejendomsejere. De har så 4 uger til at anfægte det tilsendte vurderingsforslag. Senere bliver der mulighed for at klage over selve afgørelsen om vurderingen. Men det er besværligt og en langvarig proces.

I Emdrup har vi i lighed med andre bydele i København på de enkelte ejendomme tinglyst såkaldte vejudlægsservitutter typisk fra 1920. Det er et areal ud mod vejen som er reserveret til anlæggelse af yderligere vejbaner udover den almindelige tosporede villavej. På dette areal må der ikke bebygges med noget som helst bortset fra en carport. Man må f.eks. ikke opstille selv et lille drivhus inde på sin egen grund. Kommunen håndhæver nidkært servitutterne på trods af at alle - inklusive kommunen selv - kan se det helt absurde i, at det kan komme på tale at omdanne fredelige tosporede villaveje til firesporede “motorveje”.

Emdrup Grundejerforening anfægter overfor kommunen gyldigheden af den gamle servitut, som aldrig i de mere end et hundrede år er bragt i anvendelse efter sit formål: at anlægge yderligere vejbaner. Men vi er endnu ikke nået i mål med vores indsigelser til Planklagenævnet og eventuelt senere ved domstolene.

Så længe kommunen fortsat hævder, at de gamle servitutter er retskraftige, bør det have konsekvenser for ejendomsvurderingerne. Det areal, hvorpå de gamle servitutter er tinglyst, skal naturligvis vurderes under hensyntagen til de begrænsede anvendelsesmuligheder. For nogle ejendomme gælder det faktisk, at omkring 50 % af ejendommens areal er underlagt begrænsninger på grund af de gamle servitutter.

Derfor:

Undersøg på dit matrikelkort, hvor stort et areal der er dækket af en vejudlægsservitut og gør overfor Vurderingsmyndigheden gældende, at dette areal skal vurderes til næsten intet i værdi eller i hvert fald til en meget begrænset værdi. På sigt kan der være tale om årlige besparelser på flere tusinde kroner, hvis myndighederne følger indsigelserne.

I bestyrelsen står vi til rådighed med eventuel hjælp i de enkelte sager men gerne gennem vedkommende vejlaug. Spørgsmålet bliver som et blandt flere andre emner behandlet på vejlaugskoordineringsmødet den 30.maj 2023 kl.19.00 i Emdrup Kirke. Da vil vejlaugene blive klædt på til at kunne yde vejledning til laugets medlemmer. Man er dog også velkommen til at rette direkte henvendelse til bestyrelsen for grundejerforeningen.

 

12. maj 2023, Emdrup Grundejerforening  www.emgfAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.