Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Affaldssorteringspunkter

27-07-2023

Som tidligere fortalt planlægger Københavns Kommune rundt om i byen at etablere såkaldte affaldssorteringspunkter. Der er tale om opstilling af nogle affaldscontainere. Der er tre typer. Almindelige containere som vi kender dem. Nogle noget større. Og så nogle ret store, hvor der under containeren er udgravet et hul, hvor affald falder ned. De tømmes med en kranbil.

Det bliver snart Bispebjerg, der skal lægge veje og arealer til disse punkter.

Kommunen har på grundejerforeningens spørgsmål oplyst, at sorteringspunkterne også tænkes placeret på de private fællesveje.

Dette har givet anledning til at foreningen har stillet en række spørgsmål til kommunen i brev af 26. april 2023. Efter rykker efter rykker senest af borgmesteren, er der nu kommet et svar fra kommunen den 19. juli 2023.

Vi har spurgt kommunen om hvem der kan give kommunen tilladelse til at etablere et anlæg på private fællesveje. Er det en enkelt beboer på vejen? Er det et vejlaug? Giver vejlaugets vedtægter hjemmel hertil? Er det et flertal af beboere på vejen? Hvor skal et anlæg placeres på vejen?

Kommunen har alene svaret, at det er den pågældende vejejer af den private fællesvej der skal give tilladelse.

Det er jo mildest talt ikke et særligt vejledede svar på det spørgsmål der er rejst.

Til spørgsmål om hvem der er ansvarlig for den løbende oprydning og renholdelse af anlægget, har kommunen svaret, at kommunen sørger for renhold og oprydning.  Frekvensen af renhold vil blive tilpasset efter behov, så sorteringspunktet fremstår pænt, og så eventuelt henstillet affald ikke hober sig op (det er altså noget der forudses).

Kommunen har også svaret, at sorteringspunkter der opstilles helt eller delvist på vejudlægsarealer kan fjernes efter behov. Det er jo ganske andre toner end det der er kommunens holdning til private grundejeres opstilling af selv et lille drivhus på deres vejudlægsareal, jf. den verserende sag med kommunen.

Grundejerforeningen har også peger på problemer med fremkommelighed på de ofte smalle private fællesveje.

Hertil har kommunen oplyst, at der vil ske prøvekørsel med renovationskøretøjer forinden beslutning om placering. Skader som følge af trykket af kranbilens støtteben vil blive udbedret (løbende?) af kommunen.

Når kommunen er færdig med sit screeningsarbejde og har fået sorteringspunkterne kvalificeret af de forskellige faggrupper og rådgivere, vil forvaltningen indkalde til borgerdialog, hvor forslag til placering præsenteres og drøftes.

I Bispebjerg forventes borgerdialogmøderne at finde sted i efteråret 2023.

Grundejerforeningens bestyrelse vil deltage og vejlaugene opfordres til også at deltage.

 

Summa summarum: Det er altså op til den enkelte vejejer (hvem det så end er) at tage stilling til om sorteringspunkterne er et tilbud, som man ikke kan sige nej til.Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.