Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Vejudlægsarealer -ejendomsvurdering. Forvirringen er nu nærmest total!

09-10-2023

For et stort antal ejendomme i foreningens område- og i øvrigt i hele København- gælder det, at der på ejendommen er tinglyst en deklaration, der udlægger et areal som et såkaldt vejudlægsareal. Arealet skal bruges ved en vejudvidelse og må med henvisning hertil ikke bebygges. Ved en vejudvidelse skal ejeren afgive arealet til kommunen uden vederlag.

Deklarationen stammer fra 1918/20 og den har aldrig været bragt i anvendelse efter sit formål af kommunen, og der er ikke udsigt til at den nogensinde vil blive anvendt.

Hvis en grundejer alligevel bygger noget på vejudlægsarealet- f.eks. et lille drivhus- kræver kommunen det fjernet.

Der er 3 standpunkter i denne sag:

Emdrup Grundejerforening gør gældende over for Københavns Kommune, at deklarationen har mistet sin retskraft, fordi den ikke har været anvendt i mere end 100 år. Sagen verserer fortsat med kommunen.

Københavns Kommune vil fortsat håndhæve deklarationen og aktuelt kræver kommunen et lille drivhus, som er anbragt på et vejudlægsareal inde på grunden bag en høj hæk, fjernet.

Vurderingsstyrelsen har på en forespørgsel fra et medlem i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger oplyst, at der gerne må bygges på vejudlægsarealet på trods af deklarationen. Det betyder, at vejudlægget ikke tillægges betydning i nedadgående retning ved fastsættelsen af grundværdien.

Vi har altså en situation, hvor staten siger et og kommunen siger det stik modsatte.

Emdrup Grundejerforening har den 7. oktober 2023 rettet henvendelse til både Københavns Kommune og Vurderingsstyrelsen med anmodning om, at de to myndigheder indbyrdes hurtigt får afklaret, hvad retstilstanden er. En afklaring har betydning for vores nye ejendomsvurderinger.

Den letteste løsning af sagen vil være, at kommunen langt om længe erklærer sig enig med grundejerforeningen i, at deklarationen fra 1918/20 har mistet retskraft.

Bestyrelsen følger sagen, og når der er væsentligt nyt vil det blive meddelt på hjemmesiden.

Indtil da opretholder bestyrelsen anbefalingen om at ejere af ejendomme, hvorpå et større areal er belagt med deklarationen, til Vurderingsstyrelsen angiver, at dette skal tages i betragtning ved fastsættelsen af grundværdien.

 

Bestyrelsen den 8. oktober 2023Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.