Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

affaldssorteringspunkter

18-05-2024

Da Københavns kommunes planer om etablering af affaldssorteringspunkter har interesse for alle i vores område har vi d.d. fremsendt nedenstående til Københavns kommune:

Emdrup Grundejerforening

 

 

Emdrup, 17. maj 2024

Andelsboligforeningen Vigen, bl.a. Rørmosevej 1, har henvendt sig til Emdrup Grundejerforening om opstilling, på den private fællesvej Rørmosevej ud for nr. 1, af et såkaldt affaldssorteringsanlæg.

Grundejerforeningen har igen og igen spurgt kommunen om, hvad det retlige grundlag er for opstilling af affaldssorteringsanlæg på de private fælles veje i modsætning til på de kommunale offentlige veje.

Kommunens svar har alene været, at grundlaget er en tilladelse fra “vejejer”.

Grundejerforeningen har både mundtligt og skriftligt meddelt kommunen, at dette svar er upræcist og utilfredsstillende og efterlyst et fyldestgørende svar med angivelse af det retlige grundlag. Grundejerforeningen har ikke fået svar herpå.

I det foreliggende tilfælde på Rørmosevej er der endog ikke en tilladelse fra “vejejer” men tværtimod en protest mod opstillingen. Se det vedhæftede bilag af 16. maj 2024 samt fuldmagt til grundejerforeningen af sd.

Grundejerforeningen går herefter ud fra, at opstilling på den private fællesvej Rørmosevej er opgivet, indtil kommunen på tilfredsstillende vis over for grundejerforeningen har redegjort for det retlige grundlag for dette indgreb i den private ejendomsret. Når det kommer til vedligeholdelsesforpligtelse i forhold til de private fælles veje, hersker der ikke tvivl om den privatretlige forpligtigelse. Umiddelbart er det foreningens opfattelse, at den bebudede opstilling af det nævnte anlæg er et indgreb, der er i strid med intet mindre end den grundlovssikrede ejendomsret.

 For at opstilling lovligt kan ske, må den private fællesvej overgå til at blive en offentlig vej efter reglerne herom - hvis der da findes hjemmel hertil.

Alternativt må der foretages ekspropriation efter den særlige lovregulering på dette område - igen hvis der da findes hjemmel hertil.

Kopi: Andelsboligforeningen Vigen og vejlauget “Ved Vigen”.

 

Med venlig hilsen

Emdrup Grundejerforening

Jørgen Klejnstrup (formand)

 

Vedlagt kopi af henvendelse fra Andelsforeningen Vigen og fuldmagt til Emdrup GrundejerforeningAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.