Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

høring om brændeovne

04-06-2024

Høring af Brændeovnsforskrift

 

Høring af revision af Forskrift vedrørende miljøkrav for brug af brændeovne mv. i Københavns Kommune.

HØRINGSTYPE

Andet

OMRÅDE

Hele byen

TIDSPERIODE FOR HØRINGEN

21. maj 2024 til 8. juli 2024

SAGSNUMMER

2023-0285600

INDSENDELSESFRIST FOR HØRINGSSVAR

8. juli 2024

Se alle høringssvar

SKRIV HØRINGSSVAR

Teknik- og Miljøudvalget tog den 6. maj 2024 stilling til, at ”Forskrift vedrørende miljøkrav for brug af brændeovne mv. i Københavns Kommune” sendes i høring. Dagsorden samt referat fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget kan ses her:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget

En ny forskrift for brændeovne skal sikre, at der kommer et øget fokus på partikeludledningen fra brændeovne og at kommunen får en mulighed for at forbyde ældre brændeovne installeret før 1. juni 2008 i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning/fjernvarme.

Forvaltningen håndhæver i dag brugen af brændeovne efter miljøbeskyttelsesloven og brændeovnsbekendtgørelsen, med udgangspunkt i de henvendelser forvaltningen modtager.

Bestemmelserne i forskriften omhandler bl.a.:

·         Med forskriften fastsættes en række bestemmelser for korrekt brug af brændeovne, pejseindsatse og øvrige fyringsanlæg til brug for fast brændsel. (Brænde, træpiller mv.) Derudover skal ejere af ældre brændeovne og pejseindsatse, installeret før den 1. juni 2008, udskifte eller sløjfe deres gamle brændeovn.

·         I og med at hele Københavns Kommune er udlagt til kollektiv varmeforsyning, gælder dette også haveforeninger og øvrige områder uden kollektiv varmeforsyning. Undtaget er fx historiske ovne og ovne i fredede ejendomme.

·         Forskriftens bestemmelser håndhæves af Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv. Der lægges i første omgang op til en risikobaseret tilgang, hvor forskriftens bestemmelser håndhæves i klagesager over brænderøg. Der vil ikke blive ført opsøgende tilsyn.

·         Haveforeninger mv. vil i et vist omfang blive tilbudt særlig vejledning, idet tilslutning til fjernvarmenettet ikke er en økonomisk bæredygtig løsning for dem

 

 

Med venlig hilsen

Tanja Møller Jensen
Projektleder

 

 

 Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.