Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Naturpleje i Højmosen

01-01-2013

 

Højmosen er den nordligste del af Utterslev Mose der ligger i forbindelse med træningsbanerne ved Grønnemose Alle. Det har tidligere været et stort sumpet område med en let vegetation. Indenfor de sidste 10 til 15 er området groet til med gyldenris og krat af pil og kornel. Tilgroningen er i en sådan grad, at området nærmest er utilgængeligt for mennesker. Derudover er den beskyttede natur presset af tilgroningen.

 

Højmosen er i sommeren 2012 udpeget som et område med beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. På arealet er der samtidig registreret spidssnudet frø, som er en art, der er fredet på europæisk niveau.

 

Center for Park og Natur har valgt at rydde området for krat, så der til foråret kan etableres mindre søer til gavn for den spidssnudede frø. Rydningen gavner også offentligheden, idet arealet på ca. 7 ha nu bliver tilgængeligt for alle, idet der bliver anlagt stier for de ønsker at gå en tur i området.  

 

  Rydning i Højmosen  Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.