Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Markant ændring på Bispebjerg Kirkegård

03-07-2013

Træer på Bispebjerg kirkegård.

 

Vi har modtaget en kopi af denne mail som vi mener vil have manges interesse.

 

Fra:Boris Koppel
Sendt: 28. juni 2013 15:53
Til: Lars Christensen
Emne: Københavns Kommune fælder risikotræer på Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård

 

Kære Lars Christensen

 

Tak for en god snak om hvordan vi kan kommunikere vores kommende projekt med at fælde poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård.

 

Det er som sagt med blødende hjerter at vi har taget den store beslutning om at fælde de nu 90 år gamle popler, men træerne er ved at nå deres maksimale levealder og udgør derfor en risiko som vi ikke tør at leve med.

 

Nedenfor har jeg oplistet de vigtigste facts om fældningerne. Vi aftalte at snakkes ved efter sommerferien hvor vi evt. kan mødes og drøfte hvordan vi bedst kommer ud med informationen i bydelen. Du nævnte flere muligheder, herunder lokaludvalgets hjemmeside, lokalavis, lokalradio og lokaltv. Vi har som sagt en kirkegårdsvejleder som har mange rundvisninger på kirkegårdene og det kunne være en mulighed at lave en særlig rundvisning på Bispebjerg Kirkegård, åben for alle som kunne være interesserede i at høre om Poppelalléen mm.

 

Vi talte også om kirkegårdenes udvikling, den udviklingsplan vi er i gang med at udarbejde og muligheden for et samarbejde om borgerinddragelse i den sammenhæng. Du fortalte at I oplever en del henvendelser fra folk som er interesserede i at bruge kirkegården. Det kan vi også vende tilbage til.

 

Her kommer informationerne om projektet. Sig til hvis du/I har opklarende spørgsmål.

 

Københavns Kommune fælder risikotræer på Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård

 

Københavns Kommune fælder poppelrækken langs Sjælør Boulevard på Vestre - og poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård, da træerne er ved at nå deres maksimale levealder og derfor udgør en risiko. Poplerne er en smuk og vigtig del af kirkegårdenes identitet. Især alléen på Bispebjerg er et ikon for København, så det er med blødende hjerte, at vi fælder træerne.

 

·         Der kommer mange mennesker på kirkegårdene, hver dag. Derfor er det nødvendigt at handle på risikoen for væltede træer og knækkede grene, frem for at vente på at uheldet er ude. Popler er kendt som problematiske, når de når en hvis alder. Den risiko kan vi ikke leve med – selvom det har været en meget svær beslutning

 

·         Poppelrækken langs Sjælør Boulevard på Vestre Kirkegård fældes i september/oktober 2013

Poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård fældes i september/oktober 2014

 

·         Der er 122 Pyramidepopler på Bispebjerg Kirkegård. Træerne er plantet i 1930’erne.

Der er 219 Berlinerpopler på Vestre Kirkegård. Træerne er plantet i 1935.

 

·         Vi planter nye popler på Bispebjerg Kirkegård, så københavnerne kan se frem til en flot alléer indenfor en kort årrække, da popler hører til træernes sprintere. Kirkegårdene hører til byens grønne åndehuller, så vi prioriterer at genplante alléen.

 

·         På Vestre Kirkegård arbejder vi med en større udviklingsplan og overvejer at åbne kirkegården mere op mod omverden. Først når det er på plads ved vi hvad vi planter i stedet for poplerne.

 

·         Intet går til spilde. Vi forærer en håndfuld stammer til elefanterne i zoo. Resten af træerne hugges til flis og omdannes til grøn energi på et fjernevarmeværk.

 

·         Inden vi fælder træerne, vil en flagermusekspert undersøge poplerne for flagermus, så vi kan tage de nødvendige hensyn.

 

KONTAKT

 

Om poppelfældningerne generelt og på Bispebjerg Kirkegård

Boris Koppel, Skov- og Landskabsingeniør i Center for Kirkegårde, 2686 0218, borkop@tmf.kk.dk og

 

Om fældningen af poppelrækken på Vestre Kirkegård

Nini Wolff, Landskabsarkitekt i Center for Kirkegårde, 3045 4323, ninwol@tmf.kk.dk.

 

Om risikotræer og flagermus

·         Ekspert i risikotræer Iben M. Thomsen, forstkandidat og ph.d,. LIFE, Københavns Universitet, 22 27 05 00, imt@life.ku.dk

 

·         Ekspert i flagermus Hans Baagøe, zoolog og lektor på Statens Naturhistoriske Museum, 35321079, hjbaagoe@snm.ku.dk

 

 

Med venlig hilsen

Boris Koppel
Skov- og Landskabsingeniør
Projekter
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Kirkegårde

Frederiksborgvej 125
Postboks 448
2400 København NV

Mobil

+45 2686 0218

Email

borkop@tmf.kk.dk

Web

www.kk.dk

EAN

5798009488046Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.