Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Generalforsamling på torsdag den 17.

08-02-2016

Grundejerforeningen afholder generalforsamling

torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00

i festsalen i Håndværkerhaven 49.

 

I formandens årlige beretning vil der være noget om:

-Emdrup Torv -istandsættelse,

-Frederiksborgvejprojektet,

-Belysning af den lille sti ved Emdrup Station,

-Skiltning på Frederiksborgvej, S-togsskilt på Emdrupvej ved Emdrup Station og skiltning ved Bispebjerg Hospital,

-Helhedsplan for Utterslev Mose,

-Private fællesveje herunder også en sag om udgiftsfordeling ved private fællesveje hvor kommunen er grundejer op  til vejen,

-Klimatilpasningsprojekter og Hofor, og

-omtale af sager i Bispebjerg Lokaludvalg af særlig interesse for Emdrup

 

 

Efter generalforsamlingen vil emnet i år være klimatilpasning.

 

Projektleder Per Andreasen, Teknik-og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, vil fortælle om klimatilpasningstiltag specielt i vores område i Bispebjerg med særlig fokus på Emdrup. Der er en lang række projekter i vores bydel. Der skal bl.a. ledes vand til Utterslev Mose gennem såkaldte vandveje, der også omfatter vores private fællesveje. Per Andreasen vil også komme ind på de medfinancieringsordninger, der findes for forskellige klimatilpasningsprojekter.

 

Skybrudsplanen anbefaler at:

København skal sikres til et niveau, så byen højst oplever skadesvoldende oversvømmelser ved skybrud, der statistisk set kun falder én gang hvert 100. år. Skadesvoldende oversvømmelse betyder, at der gennemsnitligt ikke står over 10 cm vand på f.eks. gader mere end gennemsnitligt én gang hvert 100. år med undtagelse af steder, der specifikt er udpeget til skybrudsveje eller opmagasinering af vand ved oversvømmelser.

 

Der skal planlægges og investeres i løsninger, som både beskytter byen mod skybrud og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage. Det kan bedst betale sig samfundsøkonomisk set at vælge løsninger, der også håndterer den almindelige regn, som der fremover falder mere af på grund af klima-forandringerne.      

                                  

Skybrudssikringen af København ideelt set skal kombinere løsninger, som gør byen mere grøn og blå ved at aflede regnvandet oven på jorden. Tunnelløsninger benyttes i de områder af byen, hvor der ikke er mulighed for alene at arbejde med overfladeløsninger.

 

 

 

På gensyn den 17. marts

 

 

 Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.