Tekst

Østlig Ringvej

 

Vi har tidligere orienteret om arbejdet med etablering af Østlig Ringvej. Det er ringvejen der skal gå via en havnetunnel fra Svanemøllen til Amager, hvor den skal forbindes med motorvejen ved Lufthavnen. På denne måde vil man aflaste motorring 3 og trafikken i Indre by. Den negative side af denne sag er påvirkningen af Helsingørmotorvejen. Det forventes at den nuværende daglige belastning fra 85.000 køretøjer vil blive forøget til 125.000 køretøjer når Østlig Ringvej er færdig. Dette vil betyde forøgede alvorlige sygdomstilfælde i Gentofte og Emdrup og Ryparken, og det vil forøge støjniveauet betragteligt i hele vores område. Sund og Bælt der kører projektet har gennemført en idefase, hvor interessenter kunne komme med input til projektet. Det har bl.a. Emdrup Grundejerforening gjort. Vi har foreslået, at overdækning af Helsingørmotorvejen fra Ikea til Hans Knudsens Plads bliver etableret inden byggeriet af Østlig Ringvej igangsættes. Idefasen er afsluttet og politikkerne på Christiansborg har den 20. april d.å. udsendt et kommissorium for næste fase af projektet, Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Det er et udmærket arbejde der er foregået, og et udmærket kommissorium. Der mangler blot én ting: Overdækning af Helsingørmotorvejen er stadig udeladt af projektet. Vi finder det ganske utilfredsstillende, at projektet ikke skal håndtere hele problemstillingen omkring byggeriet, og vi har derfor skrevet til ordførerne for de politiske partier der står bag byggeriet: Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, Det konservative Folkeparti, Radikale venstre og Danske Folkeparti. Hvis ikke vores forslag bliver vedtaget, vil Østlig Ringvej blive bygget, og en ny efterfølgende diskussion om overdækning af motorvejen vil blusse op – og så ved vi godt hvor langsomt det hele kommer til at gå. I mellemtiden kan vores skrantende sygehusvæsen så tage hånd om de mange nye sygdomstilfælde. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om byggeriet, kan vi henvise til hjemmesiden oestligringvej.dk
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.