Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Trafiksanering af Emdrupvej

05-11-2012

 - Nyheder fra EMGF


Trafiksikkerhedsforholdene er blevet bedre, men der mangler stadig noget ........

 

Det ser ud til at Emdrupvejsprojektet er færdigt. Arbejdet med den nye belægning, midterrabatten og opstribning er afsluttet. Men er trafiksikkerhedsforholdene på den nye vejstrækning så i orden eller mangler der noget ? 

Vi har undersøgt trafik- og parkeringsforholdene på ruten fra Frederiksborgvej til Lyngbyvej og desværre viser der sig flere uhensigtsmæssige forhold.

Emdrup Grundejerforeningen vil sammen med Bispebjerg Lokaludvalget forsøge at få Københavns Kommune til at udbedre de uhensigtsmæssige forhold.

 

Generelt er løsningen med den røde svingende midterrabat med de asymmetriske parkeringsarealer god og det har hjulpet på de farlige overhalinger og det høje hastighedsniveauet der tidligere prægede trafikken på Emdrupvej. 

Emdrupvej udfor torvet

 

Parkeringarealet ved institutionen "Drivhuset" er placeret meget tæt på udkørslen. Det er uhensigtsmæssigt for oversigtsforholdene på det meget trafikerede sted.

Emdrupvej udfor Inst. Drivhuset

 

Det kan undre at den røde midterrabat ikke er gennemført konsekvent på hele strækningen fra Frederiksborgvej til Lyngbyvej.  Den svingende og indsnævrede vejbane med forskudte parkeringsarealer i henholdvis højre og venstre side, har netop den psykologiske effekt på trafikanterne der gør, at både farlige overhalinger og høj hastighed mindskes. Det er uhensigtsmæssigt at den røde midterrabat ikke er ført videre på den lange strækning fra Emdrupvejsbroen til Lyngbyvej. 

Emdrupvej udfor Pæd. Universitet.

 

Før og efter svinget ved Preislers planteskole er der etableret en bred Helle udfor busholdepladsen. Der kan ikke passere biler når bussen holder ved stoppestedet og det har allerede givet anledning til flere ulykker. Det er uheldig placering af enten stoppested eller Helle.  

Emdrupvej udfor Preislers Planteskole

 

De smadrede biler holder der stadigvæk og gør ikke forholdene bedre.

 

På flere strækninger af Emdrupvej er der ikke lavet markeret P-areal. Det har desværre den effekt at trafikanter foranlediges til at parkere uhensigtsmæssigt og hvor der umiddelbart er plads. Respekten for de opstribede P-arealer forsvinder og efterhånden vil parkering ske langs hele Emdrupvej. Hele formålet med den svingende og indsnævrede vejbane med forskudte parkeringsarealer risikerer at forsvinde efterhånden.  Det ses tydeligt at der hvor der er opstribet P-areal bliver parkering respekteret fornuftigt.

 

Manglende P-markering giver anledning til parkering overalt.

  

Midterrabatten i fodgængerfeltet ved Lyngbyvej er blevet forsænket pga. den nye asfaltbelægning. Det kan til vinter blive en hel skøjtebane med risiko for fodgængerskader. Det er ikke gennemtænkt og skal udbedres.  

  Fodgængerfeltet  ved lyngbyvej.   Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.