Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Kom med ideer til belysningen

13-01-2014

Vi har modtaget denne opfordring fra Bispebjerg Lokaludvalg.

 

Kære bymiljøudvalg.

Her er Alex skriv som jeg nu sender ud til beboerprojekter, Områdefornyelse, mosens venner, spejdere, skolehaver, agendaforening, grundejerforeninger mm. Så Lennart hermed er det givet videre til Emdrup Grundejerforening, og Tom hermed givet videre til agendaforeningen J

 

Kære venner og samarbejdspartnere

 

Har du en holdning til belysningen i Bispebjerg bydel? Send dine kommentarer senest d. 24. januar til Tanja Møller Jensen ZM9U@okf.kk.dk sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg. Det er vigtigt, at I gør beskrivelserne af stederne så konkrete som muligt. Vi glæder os til at høre fra jer.

 

I denne tid sker store ting vedrørende belysningen af København.

Københavns Kommune har i december skrevet kontrakt med det franske firma Citelum, som allerede nu er ved at udarbejde en masterplan for byens fremtidige lyssætning.

Ca. 20 000 gadelampe armaturer skal udskiftes, alle Gittermaster fjernes, alle el-skabe udskiftes og alle luftledninger fjernes. Det sker i indeværende år.

Moderne og mere intelligent LED baseret belysning har mange fordele. Lyset kan i langt højere grad end den hidtidige belysning doseres, så det rammer der hvor det skal ramme. Og der kan skrues op og ned for lyset i løbet af døgnet.

Driftsudgiften af LED lys er mindre end det halve af det hidtidige lys. Besparelsen i driften kan derfor på få år tjene sig hjem, så det er derfor en forudsætning for projektet, at udskiftningen går gevaldigt hurtigt. Udgangspunktet er, at gadelamper udskiftes 1 til 1. Men den store besparelse på driften bevirker, at der visse steder vil være muligheder for at opgradere belysningen. Og det i den forbindelse, at lokaludvalget er inviteret til at komme med idéer.  

 

Lokaludvalget skal inden 15. februar indlevere bemærkninger til en belysningsplan for Bispebjerg. Du inviteres derfor til at tænke med på problemstillingen.

 

Lys i byrummet kan opdeles i tre kategorier:

Grundbelysning (viser vej), supplerende belysning (skaber tryghed), og effektbelysning (skaber skønhed).

Grundbelysningen skal altid være i orden. Den supplerende belysning bør fremmes, og det vil i denne proces kunne imødekommes. Effektbelysningen vil kun kunne komme på tale enkelte steder.

 

I lokaludvalget vil vi hermed invitere jer til at bidrage med overvejelser vedrørende bydelens fremtidige belysning.

 

Der er otte emnegrupper:

 

1)      Belysning på større trafikveje. Denne belysning vil blive udskiftet i løbet af indeværende år. De kendte gule lamper vil blive udskiftet til hvidt lys. Vi ønsker tilkendegivelser vedrørende diverse særlige forhold (eksempelvis står masterne på Grønnemose Alle skævt og er ved at vælte. Og vil man gerne have gule lamper igen. Er der vejstrækninger, hvor der er utilstrækkelig belysning eksempelvis af cykelstien? Er der veje, som er trafikfarlige fordi der er for mørkt?)

2)      Belysning på villaveje: Vil blive udskiftet. Men er der særlige synspunkter på hvilke armaturer der skal bruges?  Skal masterne står hvor de allerede står, eller bør de flyttes?

3)      Effektbelysning: Forslag om belysning af Grundvigskirken, Sokkelundlille, Biblioteket, Nørrebro Station og stenene på Emdrup Torv. (Andre forslag?)

4)      Skumle steder: Smedetoften, Dortheavej ved Ungedomshuset, Højnæs Alle ved Utterslev Skole, Pladsen foran Dansekapellet (andre forslag?).

5)      Cykelstier: Belysning af supercykelstien under banen ved Fyrbødervej og op i Lersøparken. Andre cykelstier?

6)      Forretningsstrøg fortjener særlig markering med ekstra lys: Indre Frederikssundsvej. ”Svinget” ved Bispebjerg Park Alle. Irma ved Smedetoften. Butikstorvet i Lundehus. (Andre steder?)

7)      Kreative zoner: De kreative zoner fortjener særlig belysning,- evt. med farver på for at markere, at de er noget særligt. Dele af Rentemestervej mellem Smedetoften og Frederiksborgvej. Ørnevej. (Andre steder?).

8)      Belysning af parkområder: Dette vil være ressourcekrævende, og kan formentlig kun i ringe grad imødekommes, men man må godt komme med forslag (et interessant eksempel på belysning findes i Nordvestparken og på Hulgårds Plads. Der har været fremført forslag om belysning af stierne ved Utterslev Mose. Andre steder?)

 

Hvis I har synspunkter på fremtidens belysning, hører vi meget gerne herom. Vi beklager, at der kun er meget kort høringsfrist, idet vi er nødt til at havejeres svar senest ca. 24. januar.

 

m.v.h. Alex Heick

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

  

 

 

 

 

 

Tanja Møller Jensen

Miljømedarbejder

 

Bispebjerg Lokaludvalg

Rentemestervej 76, 2. sal

2400 København NV

Mobil 40 21 30 76Alle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.