Tilmeld til nyhedsbrev
E-mail:


Frameld nyhedsbrev
E-mail:

Servitutter - Opfølgning 01

15-05-2023

Servitutter om vejudlæg – opfølgning

 

Bestyrelsen lagde den 23. marts 2023 en nyhed på hjemmesiden om servitutter om vejudlæg på vores grunde og om bestyrelsens henvendelse til kommunen om de mere end et hundrede år gamle vejudlægsservitutter.

Vi har ikke kunnet overbevise Københavns Kommune om at de gamle servitutter fra 1920 har mistet deres retskraft ved ikke at have været benyttet efter deres angivne formål på noget tidspunkt. Servitutterne kan være ganske byrdefulde for ejerne af ejendommene. Bestyrelsen har prøvet at argumentere rent juridisk med kommunen, men det er som om kommunen ikke kan eller vil forstå juraen i sagen.

Bestyrelsen har herefter opgivet kommunen som ”samtalepart” og vil nu søge sagen løst gennem Planklagenævnet, der er klagemyndighed i forhold til påbud fra kommunen om f.eks. fjernelse af et drivhus på vejudlægsarealet.

Til bestyrelsens store overraskelse har kommunen nu efter at sagen nu i nogen tid har været genstand for brevveksling meddelt, at kommunen sandelig ikke har meddelt noget påbud, men blot ønsker at komme i dialog med ejerne af ejendommen!

Bestyrelsen har herefter-i samråd med ejerne- anmodet kommunen om at meddele et påbud så det bliver muligt at få sagen prøvet ved Planklagenævnet.

 

Er der nogen der sagde: ”Ih hvor er det kommunalt!”

Bestyrelsen følger op på sagen også på hjemmesiden.

 

Som det fremgår af et andet opslag på hjemmesiden af dd. (12. maj 2023) har bestyrelsen vejledt medlemmerne af grundejerforeningen om i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger, som netop nu udrulles, at begære et væsentligt nedslag i grundværdien med henvisning til den vejudlægsservitut, der hviler på ejendommen og som betyder indskrænkninger i benyttelsen af udlægsarealet.

 

Læs henvendelsen til Forvaltningen af 12-05-2023

 

13.5.2023 Emdrup Grundejerfoening www.emgfAlle nyheder 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.