Referat af fælles koordineringsmøde for vejlaug i Emdrup Grundejerforening,

Mandag d. 23. april 2012 i Emdrup Kirke

 

Ikke nogen fast dagsorden, men EMGF har foreslået følgende emner:

EMGFs nye hjemmeside – og i den forbindelse debatforum og uddeling af password og ønsker omkring websiden.
 

 • Vejenes tilstand
 • Emdrupvej og Emdrup Torv
 • Hastighedsbegrænsende foranstaltninger/stilleveje
  Der var indkommet forslag om:
  • Opsamling af henstillede cykler
  • Parkering på de smalle veje
  • Lastbilkørsel  på private veje

 

Der var pæn tilslutning til mødet.

Punkterne ikke fulgt i den orden de står ovenstående

Emdrup Grundejerforening  bød velkommen

Carsten Olesen (Vejlauget Stenkløveren) startede med at oplyse, at han har haft kontakt med Center for Veje, der ikke mener, at ”vi” kommer til at betale for vejbelysning. Det mener Lennart Frandsen (formand EMGF) heller ikke. I hvert fald ikke foreløbig. Dong oplyser, at der i øjeblikket planlægges arbejder i vores område i 2013/2014 På DONGs hjemmeside (se link på Emgf.s. hjemmeside) kan man se planen for de enkelt parceller.

Lennart Frandsen (LF) fortælte om Emdrup Grundejerforenings nye hjemmeside. Meningen med den nye side er  at modernisere og  få bedre kommunikation mellem vejlaugene.

Der er internt debatforum, som vejlaugene skal have password til - det sørger Knud Kjærgaard for at vi får, og det er et lukket forum. Principielt kan alt lægges ind.

P.t. ikke dialog i de enkelte vejlaug, men det ser vi på.

Vi ønsker input fra alle, stort og småt.

Debatforum – læg ind, der er fri debat.

Carsten Olesen bad om, at forsiden er lidt tydeligere. Den skiftes ud.

Vi håber meget, at I vil benytte hjemmesiden.

Jens Steenstrup fortalte, at der er referat fra regnvandsmøde på hjemmesiden. Københavns Kommune har udpeget kritiske punkter, der umiddelbart skal gøres noget ved.

MÅSKE kan der gives fradrag for afledningsafgift til private.

 

Snerydning

Der er stor forskel på, hvad firmaer kan tilbyde m.h.t. snerydning. Kun større operatører skraber sne fra vejene, andre salter kun og tit kun hvis der er mindst  5 cm sne. Og det er dyrt.

 

Reparation af veje

Nogle vejlaug reparerer selv huller i vejene med kold asfalt. Det kan holde en periode, men pas på med nedbrydning af vejens bæreevne. Guldkløvervej har fået repareret vej af firmaet Abcol. De er billige til mindre arbejder, og de gør det rigtig godt. Hvis der planlægges større asfaltarbejder, så pas på, vent evt. til efter evt. kabellægning.  Og i forbindelse med kabelarbejde, -  få evt. udarbejdet en tilstandsrapport på vejen

Stilleveje: - bump.

Knud Kjærgaard redegjorde for de temmelig store problemer, der kan være ved stillevejsprojekter.Der skal være større  sammenhængende område,  hvis Københavns Kommune skal godkende projekter om stilleveje  Bump skal anlægges med 75 – 100 m mellemrum.  Husk 50% reglen i privatvejsloven. Reglen er beskrevet i EMGFs medlemsblad. Og på hjemmesiden.

 

Renovering af Emdrupvej. Emdrupvej renoveres på hele fra Frederiksborgvej til Lyngbyvejen.  Det kommer til at ske i løbet af sommeren 2012.

Der skal også ske renovering af broer, bl.a. broen over jernbanen på Emdrupvej. Der kan ske trafikomlægninger under renoveringen p.gr.a. trafiktrykbelastningen. Se link på EMGFs hjemmeside.

Jens Ludvigsen (Emdrupvang Vejlaug) spurgte, om der er noget at gøre ved hensmidte cykler. Der er ikke andet at gøre end at henvende sig til politiet.

Husk, det er forbudt at parkere på fortove i kommunen – se hjemmeside, (reglerne kan evt. også Googles)

Der blev spurgt om der kan der gøres noget ved trafik med store, tunge biler med stort akseltryk, på de private fællesveje.

Findes der særlige regler for færdsel med disse køretøjer? Det vides ikke helt, men HUSK,  hvis der sker skader på vejen, at dokumentere (billeder) så godt som muligt.   

Lennart Frandsen takkede de fremmødte og så frem til møde igen næste år.
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.