Koordinerende fællesmøde i Emdrup Grundejerforening d. 22. maj 2019 i Karens Hus, Bispebjerg Bakke.

 

Ikke mange fremmødte, men god stemning i Karens Hus d. 22 maj –
Til stede var repræsentanter for: Vigen Vejlaug, Gulkløver, Bispebjerg Park Alle, Emdrupvang Vejlaug,
Bispebjerg By Vejlaug, C.J Frandsens Vej og Horserødvejs Vejlaug – samt formand Lennart Frandsen
Først god snak om vejvedligehold på vores veje.
Skraldebiler –( CJ Frandsensvej , Klaus Sørensen) – kører kantsten ned – især biler, der henter haveaffald er
syndere. Der overvejes politianmeldelse, når der er lavet videooptagelser. LF foreslår at der søges i KK om
at sætte pullerter op – eller prøve at spørge på Bispebjerg Hospital om nogle store sten der er blevet gravet
op på byggegrunden der. Men i store træk tilfredshed med det nye klimaanlæg på vejen
LAR projekt i Ny Ryvang Vejlaug – ingen fremmødte til mødet – men Lennart Frandsen fortæller at der
kører fortsat sag
Fredriksborgvej 234 - der kører sag i ”Nævnets Hus” – sagsbehandlingstid på 3 år – der er servitut på
ejendommen og den mener ”man” ikke er overholdt – der har heller ikke været partshøring, der er ikke
lavet helhedsvurdering. Friarealet menes heller ikke overholdt
I forbindelse med renovering af Holbergskolen har der været problemer med en bygning der er blevet ca 50
cm højere hvilket medfører nogle indkigsgener for naboerne – der overvejes klage til Miljø- og
teknikforvaltningen.
Emdrupvej 22 – klage kørende i planklagenævnet.
Emdrupvej 32, - grunden er til salg og kan muligvis købes af en kreds af lokale investorer
Lokalplansager – Provstevej – der er givet dispensation. til byggeri af ungdomsboliger - der er ny sag på vej.
Forvaltningen er ”sindede” at give tilladelse til yderligere byggeri af ungdomsboliger. Til ungdomsboliger
skal der f.eks. ikke afsættes så mange P-pladser
Der spørges om der fra KK kan gives påbud om skybrudssikring på de private fællesveje LF: der er ikke i
Privatvejsloven hjemmel for at give påbud om at klimasikre.
Trods det beskedne fremmøde – godt møde og enighed om at fortsætte til næste år. 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.