IMBRIS - Forskønnelsespris

(citat: EMGF-blad: NR. 149 / JUNI 1992 / 52. Årg.)

 

Det forpligter på en eller anden måde at være arvtagere af denne gamle torp som i mange henseender er en"perle". Netop derfor må vi forsøge at værne om den harmoni og sammenhæng der er særpræget for vores bydel.

På generalforsamlingen den 27. marts 1992 var der stort set 100% opbakning til et forslag fra bestyrelsen om oprettelsen af en særlig fond på 10.000 kr., der skal finansiere en årlig uddeling  af en forskønnelsespris - en "Imbris" - til medlemmer, der gør noget særligt for at bevare eller forbedre deres ejendom.

Indstiftelsen af prisen kan ses i sammenhæng med Bydelsatlas Bispebjerg om bevaringsværdier i bydel og bygninger.

 

I de centrale områder i foreningens område er bebyggelserne overvejende klassificeret med høj eller middel bevaringsværdi. Også det giver den enkelte grundejer en særlig forpligtelse og tilskyndelse til ved den almindelige vedligeholdelse og navnlig ved ændringer, f eks. i form af tilbygninger, at have øje på den byggeskik og den byggemetode, der har været bestemmende for netop denne ejendoms udseende.

 

Den brede tilslutning til indstiftelsen af prisen ser bestyrelsen som et godt tegn på, at denne forståelse er ganske udbredt blandt medlemmerne.

 

 

Hvorfor hedder det IMBRIS

Stednavnet Emdrup menes oprindeligt afledt af mandsnavnet Imbre og endelsen torp. Tidligste benævnelse fra 1186 er ”Imbrethorp”. Senere ændrede stednavnet sig til Imbrithorp Man kan kun gætte sig til, at en af de første bønder der slog sig ned her måske hed Imbre. Der er altså en næsten 1000- årig historie bag navnet.
 

Kontakt: emgf@emgf.dk

Siden er udviklet af Time2web, og repræsentanter fra Emdrup Grundejerforenings bestyrelse.